AMBER

Opis

AMBER frizerska stolica dostupna u više varijanti. Tri vrste nožišta i tri vrste liftomata. Mogućnost kombiniranja skajeva sa vanjske i unutarnje strane u 50 različitih boja.