Uvjeti poslovanja i reklamacija

 

Korištenje i izmjene

 1. Poštovani posjetitelji i kupci, molimo Vas da Uvjete korištenja i kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja www.frisco.hr odnosno u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste se upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima korištenja u suprotnom FRISCO d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.
 2. Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.frisco.hr primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.
  Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu pozitivnim propisima Republike Hrvatske, napose Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08. Kupnjom naših proizvoda smatra se da ste pristali na primjenu odredbi spomenutih zakona.
  Ako niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.
 3. Uvjeti i pravila korištenja stranice www.frisco.hr podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja trebali posjetiti kod svake posjete našoj stranici. Ako našu internetsku stranicu nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja. Frisco d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.
 4. Najstrože je zabranjeno je koristiti Frisco Internet trgovinu za bilo koju vrstu ilegalnog djelovanja i pokušaje bilo kakve izmjene podataka, kao i bilo koju vrstu zlouporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta FRISCO d.o.o. Za sve eventualne ovakve vrste izmjena na FRISCO Internet stranici, FRISCO d.o.o. pridržava pravo otkazivanja Ugovora o kupoprodaji sa kupcima.
 5. Uz svaki proizvodi koje nudimo na stranici www.frisco.hr navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama, sadržaju pakiranja, upute za upotrebu i vremenu garancije za proizvode za koje dajemo garanciju. Također, slobodno možete postaviti dodatna pitanja u vezi s bilo kojim proizvodom
 6. FRISCO internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje.

Podaci o prodavatelju

Prodavatelj je Frisco d.o.o., Gospodska 84, 10090 Zagreb, Tel: 01/ 3463 840, Fax: 01/ 3461 249, frisco@frisco.hr IBAN: HR7924020061100391826

Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Korisnici su dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.frisco.hr

Raspolaganje osobnim podacima potrošača

Sukladno čl. 11. Zakona o zaštiti potrošača zabranjeno nam je davanje Vaših osobnih podataka bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne privole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

Sukladno Članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo poštovane potrošače da pisani prigovor mogu podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adrese:
• Gospodska 84, 10090 Zagreb, Fax: 01/ 3461 249, frisco@frisco.hr
• Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.
Ukoliko ne dobijete odgovor u propisanom roku možete se obratiti najbližem Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Cijena i način plaćanja

 1. Uz svaki proizvod navedena je njegova maloprodajna cijena. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Troškove dostave snosi kupac.
  Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
  Proizvode naručene sa www.frisco.hr s troškovima dostave, ako ih ima, Kupac se obvezuje platiti ili pouzećem ili uplatom po ponudi
  2. FRISCO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru i pritom elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca, također, zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.
  FRISCO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.
  3. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Frisco d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada odlučuje između:
  • otkazivanja narudžbe
  • prihvaćanje novog roka isporuke sa novim uvjetima koji važe na dan buduće isporuke

Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „U košaricu”, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate” (checkout procedura).

Otprema i dostava proizvoda

 1. Proizvodi koji su naručeni bit će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od pet radnih dana od trenutka zaprimanja narudžbe. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na svojem žiro-računu ili od trenutka zaprimanja narudžbe u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju kupac ima pravo i na raskid ugovora.
  2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem dostavne (kurirske) službe (Hrvatska pošta, Overseas, CityExpress i slično).
  3. Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način: provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
  4. Dužni ste otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.
  Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.
  5. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju.
  Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa, te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno propisima. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.
  6. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 1. Pravo na raskid ugovora

Sukladno čl 5. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te se odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora odnose samo na takve kupce.

Kupac s ugovorom na daljinu (Članak 36. „Ugovor na daljinu” je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organizirane prodaje proizvoda ili organiziranog obavljanja usluga trgovca koji za potrebe sklapanja takvih ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. „Sredstva daljinske komunikacije” jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. čl. 5/24. Zakon o zaštiti potrošača)
ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga. Rok od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

 1. Način raskid ugovora

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 1. Učinci raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sám, ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju.
Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 1. Odgovornost za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40% plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

Napominjemo da se navedeno se ne odnosi kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost ili materijalni nedostatak, a sve u skladu s deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda i usklađeno s pravima kupca navedenim u izjavi o garanciji.
( Opcija stavljanja propisa, na primjer: Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html)

Reklamacija proizvoda

Reklamacije na proizvod uvažavamo sukladno Odgovornost za materijalne nedostatke Zakona o obveznim odnosima, NN 78/15 (članci 400-422). Uvjet za priznavanje je dostava artikla nad kojim se vrši prigovor, o trošku kupca, na našu adresu.

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka, Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak, a ako popravak nije moguć, zamijeniti proizvod u razumnom roku, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (čl. 423-429 Zakona o obveznim odnosima)

Ostalo

Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda.
Točan opis i karakteristike proizvoda Kupac može zatražiti na e-mail adresi: frisco@frisco.hr
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.frisco.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.frisco.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.frisco.hr.

O Prodavatelju:
Puni naziv tvrtke: FRISCO d.o.o., te djeluje i putem Internet stranice www.frisco.hr
OIB: 41494647678
MBS: 080243889
PDV Broj: HR41494647678
IBAN: HR7924020061100391826
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 26.400 kn
Direktor društva: Zdenko Janeš

Kontakt:

Adresa sjedišta: Zagreb
Prilaz Baruna Filipovića 16

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima [FRISCO d.o.o., Zagreb, Prilaz Baruna Filipovića 16 (Gospodska 84), 10090 Zagreb, Tel: 01/ 3463 840, Fax: 01/ 3461 249, frisco@frisco.hr]:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
– datum.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

 

Pritužbe / reklamacije

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

 • roba nije isporučena u skladu s narudžbom
 • isporučena roba ne odgovara proizvođačkim specifikacijama
 • isporučena roba nije ispravna
 • je došlo do oštećenja prilikom isporuke
 • se sumnja u zdravstvenu ispravnost proizvoda

Ukoliko prilikom isporuke primatelj ustanovi oštećenje pošiljke, dužan je izraditi zapisnik o stanju robe u pošiljci, koji ovjeravaju zajednički primatelj i vozač, te takav dokument može biti temelj za nadoknadu štete.
Sukladno gore navedenom molimo Vas da u slučaju reklamacije postupite na slijedeći način :

 1. Poslati pisani oblik reklamacije na e-mail adresu: frisco@frisco.hr ili na adresu: Frisco d.o.o., Gospodska 84, 10090 Zagreb. U slučaju nemogućnosti dostave putem mail, pisani oblik reklamacije dostaviti na gore navedenu adresu.
 2. Reklamacija treba sadržavati : a) naziv artikla, b) serijski broj artikla, c) kratak opis reklamacije, d) broj artikala na koje se odnosi reklamacija e) broj narudžbe
  Dostavljene reklamacije bit će obrađene u što kraćem vremenskom periodu koji će ovisiti o vrsti reklamacije te vremenu potrebnom za obradu.
 3. Ukoliko se reklamacija ili zamjena proizvoda odobre od strane prodavača, proizvod koji potrošač vraća mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list ukoliko dolazi uz proizvod.

Raskid ugovora

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
Sukladno čl 5. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te se odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora odnose samo na takve kupce.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Frisco d.o.o., Gospodska 84, 10090 Zagreb ili na e-mail frisco@frisco.hr.
Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.